Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank Finansielle konti Vælg fra tabellen DNFK
Log på Hjælp
DNFK: Kvartalsvise finansielle konti efter sektor, datatype, balancepost, instrument og konsolidering (AFSLUTTET)
Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
Inkl. koder i sep. kolonner
Inkl. fodnoter mv.


OK

Sorter data
printvenlig
Konverter datoformat i Excel
Kvartalsvise finansielle konti efter konsolidering, sektor,
balancepost, datatype, instrument og tid
 2012K42013K12013K22013K32013K42014K1
Ukonsolideret
1210: Danmarks Nationalbank
Finansielle aktiver
Ultimostatuskonto
(A)F. Alle instrumenter627579551550556532
(A)F.1 Monetært guld og SDR333327282627
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud330276225211224187
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud16511280473526
(A)F.29 Andre indskud165164145164189160
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier230231244279254277
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer8881901299484
(A)F.332 Langfristede værdipapirer139155154149159192
(A)F.34 Finansielle derivater3-40221
(A)F.4 Lån303551294939
(A)F.41 Kortfristede lån303551294939
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele444221
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser444221
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000011
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Finansiel (transaktions)konto
(A)F. Alle instrumenter17-45-2201-31
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud25-57-49-121-37
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud-5-54-31-33-13-8
(A)F.29 Andre indskud30-4-182113-29
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier-1981235-2517
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer-4-81039-35-10
(A)F.332 Langfristede værdipapirer-15161-41230
(A)F.34 Finansielle derivater0000-2-3
(A)F.4 Lån10516-2225-11
(A)F.41 Kortfristede lån10516-2225-11
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele000-200
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser000-200
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Omvurderingskonto
(A)F. Alle instrumenter-4-3-6-3-77
(A)F.1 Monetært guld og SDR-20-51-21
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud-13-2-2-50
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud000000
(A)F.29 Andre indskud-13-2-2-40
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier0-61006
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer-10-1-101
(A)F.332 Langfristede værdipapirer10-2-1-24
(A)F.34 Finansielle derivater-1-73221
(A)F.4 Lån000000
(A)F.41 Kortfristede lån000000
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele000-200
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser000-200
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Konto for andre mængdemæssige ændringer
(A)F. Alle instrumenter000211-1
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud0000160
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud000000
(A)F.29 Andre indskud0000160
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier00000-1
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer000000
(A)F.332 Langfristede værdipapirer00000-1
(A)F.34 Finansielle derivater000000
(A)F.4 Lån0000-50
(A)F.41 Kortfristede lån0000-50
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele0002-1-1
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser00020-1
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Passiver
Ultimostatuskonto
(A)F. Alle instrumenter614566538540556532
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud356346319342324359
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud356346319342312347
(A)F.29 Andre indskud00001212
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier184147152129168108
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer184147152129168108
(A)F.332 Langfristede værdipapirer000000
(A)F.34 Finansielle derivater000000
(A)F.4 Lån000000
(A)F.41 Kortfristede lån000000
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele747267686466
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser747267686466
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Finansiel (transaktions)konto
(A)F. Alle instrumenter12-46-220-5-25
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud10-9-2723-4335
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud10-9-2723-4335
(A)F.29 Andre indskud000000
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier3-375-2339-60
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer3-375-2339-60
(A)F.332 Langfristede værdipapirer000000
(A)F.34 Finansielle derivater000000
(A)F.4 Lån000000
(A)F.41 Kortfristede lån000000
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele000000
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser000000
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Omvurderingskonto
(A)F. Alle instrumenter1-2-51-11
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud000000
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud000000
(A)F.29 Andre indskud000000
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier000000
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer000000
(A)F.332 Langfristede værdipapirer000000
(A)F.34 Finansielle derivater000000
(A)F.4 Lån000000
(A)F.41 Kortfristede lån000000
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele1-2-51-21
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser1-2-51-21
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000
Konto for andre mængdemæssige ændringer
(A)F. Alle instrumenter0000220
(A)F.1 Monetært guld og SDR000000
(A)F.2 Sedler og mønt samt indskud0000240
(A)F.21+22 Sedler og mønt samt transferable indskud0000130
(A)F.29 Andre indskud0000120
(A)F.3 Værdipapirer undtagen aktier000000
(A)F.331 Kortfristede værdipapirer000000
(A)F.332 Langfristede værdipapirer000000
(A)F.34 Finansielle derivater000000
(A)F.4 Lån000000
(A)F.41 Kortfristede lån000000
(A)F.42 Langfristede lån000000
(A)F.5 Aktier og andre kapitalandele0000-30
(A)F.511 Børsnoterede aktier000000
(A)F.512+513 Øvrige ejerandelsbeviser0000-30
(A)F.52 Andele i investeringsforeninger000000
(A)F.6 Forsikringstekniske reserver000000
(A)F.62 Præmie- og erstatningsreserver000000
(A)F.7 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender000000
B(F).9 Finansielle aktiver/Fordringserhvervelse, netto000000

For mere information om afstemning mod det ikke-finansielle kvartalsvise nationalregnskab: www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Finansielle%20konti%20-%20kvartalsvise/Afstemningmatrice_off_2014Q1.xlsx. For mere information om sektorinterne lån mellem ikke-finansielle selskaber: http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Finansielle%20konti%20-%20kvartalsvise/Opgørelse%20af%20ikke-finansielle%20selskabers%20sektorinterne%20lån.xlsx

Enhed : Mia. kr.
Kontakt : Jesper Søgaard Dreesen jsd@dst.dk  +45 39 17 30 54
Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk  +45 33636860
Information : Vis dokumentation

Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

Tilmeld dig her