Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank Bank og realkredit Vælg fra tabellen DNBALD
Log på Hjælp
DNBALD: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter disaggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut
Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
Inkl. koder i sep. kolonner
Inkl. fodnoter mv.


OK

Sorter data
printvenlig
Konverter datoformat i Excel
MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter datatype,
rapporterende institut, disaggregerede balanceposter og tid
 2021M062021M072021M082021M092021M102021M11
Ultimobalance (mio. kr.)
- heraf realkreditinstitutter
Aktiver i alt4 423 288,24 342 407,64 392 617,94 399 514,34 335 086,74 449 957,0
- Kontantbeholdning............
- Udlån4 158 278,84 119 011,94 152 025,04 162 717,54 113 010,74 185 165,5
- Beholdning af gældsinstrumenter178 766,3139 124,0150 675,0151 880,4137 757,1174 415,6
- Beholdning af aktier og andre kapitalandele............
- Derivater (aktiver)1 418,71 241,11 309,11 224,21 076,71 183,8
- Anlægsaktiver1 226,31 247,51 237,61 197,31 230,51 225,1
- Andre aktiver13 059,110 907,616 129,211 669,512 229,817 734,4
Passiver i alt4 423 288,24 342 407,64 392 617,94 399 514,34 335 086,74 449 957,0
- Indlån............
- Udstedte gældsinstrumenter3 234 794,53 207 927,03 227 719,23 221 118,33 176 860,73 247 211,0
- Derivater (passiver)1 180,61 069,11 030,51 040,3932,71 034,3
- Kapital og reserver241 984,2236 652,1237 774,5237 081,6240 651,8240 525,7
- Andre passiver20 076,413 225,417 531,621 657,015 626,918 944,9

På grund af en teknisk fejl er balanceposterne 'Beholdningen af gældsinstrumenter, Kapital og reserver, ikke korrekt for januar - oktober 2016. Ultimobalancerne for begge balanceposter er angivet for lavt i de berørte måneder. Vi forventer snarest muligt at revidere serierne.

Værdireguleringer og nettotransaktioner for beholdninger og udstedelser af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele offentliggøres p.t. ikke for perioden 201309

.. angiver at observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives.

Enhed : Mio. kr.
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk  +45 33636860
Jacob Wiberg Larsen jwla@nationalbanken.dk  +45 33636646
Information : Vis dokumentation

Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

Tilmeld dig her