Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank Bank og realkredit Vælg fra tabellen DNBALD
Log på Hjælp
DNBALD: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter disaggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut
Åbn / gem som... Rediger tabel Grafisk præsentation
Inkl. koder i sep. kolonner
Inkl. fodnoter mv.Sorter data
printvenlig
Konverter datoformat i Excel
MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter datatype,
rapporterende institut, disaggregerede balanceposter og tid
 2019M112019M122020M012020M022020M032020M04
Ultimobalance (mio. kr.)
- heraf pengeinstitutter
Aktiver i alt4 383 371,84 267 652,34 390 015,54 449 590,64 672 656,44 596 718,0
- Kontantbeholdning7 445,08 970,17 799,67 797,47 162,98 269,3
- Udlån2 322 896,52 294 170,52 322 953,12 233 046,92 404 102,02 327 830,0
- Beholdning af gældsinstrumenter853 557,5851 654,5823 560,0812 898,6824 400,2821 036,7
- Beholdning af aktier og andre kapitalandele262 877,5262 532,9263 621,9260 411,8245 829,3252 862,1
- Derivater (aktiver)814 949,0729 991,5853 718,31 010 842,01 034 368,51 059 723,8
- Anlægsaktiver34 675,535 406,034 937,434 841,835 333,334 819,9
- Andre aktiver86 970,884 926,783 425,189 752,1121 460,292 176,2
Passiver i alt4 383 371,84 267 652,34 390 015,54 449 590,64 672 656,44 596 718,0
- Indlån2 722 784,02 686 718,42 697 978,52 594 004,82 788 954,92 721 419,2
- Udstedte gældsinstrumenter399 076,1396 585,6412 001,8413 124,4386 890,8384 735,3
- Derivater (passiver)812 779,7731 077,6844 785,7998 065,81 016 772,41 048 194,7
- Kapital og reserver337 028,2339 474,8344 715,1349 169,1344 967,0349 944,8
- Andre passiver111 703,8113 796,090 534,395 226,5135 071,392 424,0

På grund af en teknisk fejl er balanceposterne 'Beholdningen af gældsinstrumenter, Kapital og reserver, ikke korrekt for januar - oktober 2016. Ultimobalancerne for begge balanceposter er angivet for lavt i de berørte måneder. Vi forventer snarest muligt at revidere serierne.

Værdireguleringer og nettotransaktioner for beholdninger og udstedelser af gældsinstrumenter og aktier og andre kapitalandele offentliggøres p.t. ikke for perioden 201309

Enhed : mio. kr.
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk  +45 33636860
Marcus Bjerregaard Læssøe mbls@nationalbanken.dk  +45 33636179
Information : Vis dokumentation

Du kan gemme udtræk til senere brug, samt automatisk få besked når din tabel er opdateret.

Tilmeld dig her