Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank
Log på Hjælp
Emner
Rentesatser
Valutakurser
Bank og realkredit
Betalings- og kapitalbalance
Forsikring og pension
Investeringsfonde
Værdipapirer
Betalinger
Direkte investeringer
Finansielle konti
Internationale reserveaktiver og likviditet
Specifikation til Nationalbankens balance
Statsfinanser og statsgæld
Penge-, valuta- og derivatmarked
Klimarelaterede indikatorer
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp


Bank og realkredit
Bank og realkredit, balancer
Udlån
DNMUD: Udlån fra den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter datatype, sektor og valuta (2003M01-2024M04)
DNMUDL: Penge- og realkreditinstitutters udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder - lang tidsserie efter datatype, rapporterende institut, sektor, land og valuta (2003M01-2024M04)
Udlån fra banker
DNPUD: Udlån fra pengeinstitutter i alt efter datatype, sektor, land, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNPUDDK: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2013M09-2024M04)
DNPUDDKB: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2024M04)
DNPUDDK1: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, løbetid (oprindelig løbetid), restløbetid, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2024M04)
DNPUDDK2: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2024M04)
DNPUDDK3: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2024M04)
Udlån fra realkreditinstitutter
DNRUDDK: Realkreditudlån til danske modparter efter værdier, datatype, sektor, rentetype, afdrag, valuta og ejendomskategori (2022M12-2024M04)
DNRUDDKS: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet, tid til næste rentefiksering, referencerente og afdrag (2013M09-2024M04)
DNRUDDKB: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2024M04)
Indlån
DNMIN: Indlån i den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, sektor og valuta (2003M01-2024M04)
Indlån i banker
DNPIN: Indlån i pengeinstitutter i alt efter instrument, datatype, sektor i ind- og udland, land og valuta (2003M01-2024M04)
DNPINDK: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNPINDKB: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter datatype og branche (2013M09-2024M04)
Aggregerede balanceposter
DNBALA: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter aggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2024M04)
DNBALD: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter disaggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2024M04)
Nøgletal
DNMNOGL: Nøgletal for MFI-sektoren efter nøgletal og sektor (2003M01-2024M04)
DNPNOGL: Nøgletal for pengeinstitutter efter nøgletal, rapporterende institut og sektor for korrigeret udlån (2003M03-2024M04)
Financial Soundness Indikatorer
DNFSI: Financial Soundness Indikatorer efter indikator (2005K1-2023K4)
Bank og realkredit, renter
Renter - udestående forretninger
Udlån
DNRUUM: Udestående indenlandsk udlån fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2024M04)
DNRUUPI: Udestående indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2024M04)
DNRUURI: Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2024M04)
Indlån
DNRUIM: Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRUIPI: Udestående indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
Renter - nye forretninger
Udlån
DNRNUM: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2024M04)
DNRNUPI: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse og repoforretninger (2003M01-2024M04)
DNRNURI: Nye indenlandske udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2024M04)
Indlån
DNRNIM: Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
DNRNIPI: Nye indenlandske indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2024M04)
Renter - andre skæringer
DNRUPPPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger fordelt på 10 pct. percentiler efter instrument og indenlandsk sektor (2003M01-2024M04)
DNRURPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger - Rentemarginaler efter instituttype, datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2024M04)
DNRUGPI: Pengeinstitutternes nye og udestående indenlandske forretninger - Gruppeinddelt efter instrument, instituttype, indenlandsk sektor, valuta og formål (2003M01-2024M04)
DNRIURQ: Realkreditinstitutternes udestående indenl. realkreditudlån - Kvartalsvis ydelse efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2013K4-2024K1)
Udlånsundersøgelse
DNUDPRIV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for private (Nettotal) efter institutgruppe, spørgsmål og periode (2008K4-2024K1)
DNUDERHV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for erhvervsvirksomheder (Nettotal) efter institutgruppe, branche, spørgsmål og periode (2008K4-2024K1)
Bank og realkredit, balancer (AFSLUTTET)
Banker (AFSLUTTET)
DNSEKT1: Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor efter balancepost, datatype og sektor (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL1: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL1: Pengeinstitutternes udlån og obligationer fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL2: Pengeinstitutternes udlån til indenlandske husholdninger fordelt på løbetid og formål (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL3: Pengeinstitutternes indenlandske udlån til husholdninger og erhverv efter balancepost og løbetid (AFSLUTTET) (2008M02-2013M10)
DNINDL1: Pengeinstitutternes indlån og udstedte gældsinstrumenter fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL2: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på valuta efter balancepost, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNPIB2: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
DNPIB: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) fordelt efter branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
Realkreditinstitutter (AFSLUTTET)
DNRNOGL: Nøgletal for realkreditinstitutter efter nøgletal og sektor (AFSLUTTET) (2003M03-2023M11)
DNRUDDKI: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet og afdrag (AFSLUTTET) (2013M09-2023M01)
DNBAL3: Realkreditinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNRIB2: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
DNEJER: Realkredit udlån til indlændinge fordelt på ejendomskategori, lånetype og løbetid (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNSEKT2: Realkreditinstitutters indenlandske udlån fordelt på sektor og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNUDL4: Realkreditinstitutternes indenlandske udlån fordelt på løbetid, lånetype og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNRIB: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
MFI-sektor (AFSLUTTET)
DNM1KOR: Pengemængdemål og udlån sæson og ikke-sæsonkorrigeret (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNSEKT3: MFI-sektorens indenlandske ud- og indlån efter balancepost, sektor, datatype og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL4: MFI-sektorens vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNINDL2: MFI-sektorens indlån fordelt på indlånstype, sektor, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL5: Udvalgte balanceposter for MFI-sektoren fordelt på løbetid og sektor (AFSLUTTET) (2000M07-2013M10)
DNMFIS: MFI balance- og strømstatistik efter modpartssektor (AFSLUTTET) (1991M01-2008M11)
Bank og realkredit, renter (AFSLUTTET)
DNRUPPI: Pengeinstitutters udestående udlån og indlån fordelt på 10 procent percentiler efter datatype, balancepost og sektor (AFSLUTTET) (2009M10-2013M10)
DNRIUQ: Kvartalsvis rentestatistik, realkreditinstitutter - udestående forretninger efter datatype, balancepost og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003K1-2013K3)
DNRNM: Rentestatistik, MFI-sektoren, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNPI: Rentestatistik for pengeinstitutterne, nye forretninger efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRURI: Rentestatistik, realkreditinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUM: Rentestatistik, MFI-sektoren, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUPI: Rentestatistik for pengeinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNRI: Rentestatistik, realkreditinstitutterne, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
Bankers korte ud- og indlån på pengemarkedet (AFSLUTTET)
DNPM: Pengeinstitutters korte ud- og indlån på pengemarkedet (AFSLUTTET) (2002K1-2019K2)