Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Nationalbankens Statistikbank
Log på Hjælp
Emner
Rentesatser
Valutakurser
Bank og realkredit
Betalings- og kapitalbalance
Forsikring og pension
Investeringsfonde
Værdipapirer
Betalinger
Direkte investeringer
Finansielle konti
Internationale reserveaktiver og likviditet
Specifikation til Nationalbankens balance
Statsfinanser og statsgæld
Log på
Ny bruger?
Glemt adgangskode?
Hjælp


Bank og realkredit
Bank og realkredit, balancer
Udlån
DNMUD: Udlån fra den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter datatype, sektor og valuta (2003M01-2023M04)
DNMUDL: Penge- og realkreditinstitutters udlån til husholdninger og ikke-finansielle virksomheder - lang tidsserie efter datatype, rapporterende institut, sektor, land og valuta (2003M01-2023M04)
Udlån fra banker
DNPUD: Udlån fra pengeinstitutter i alt efter datatype, sektor, land, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
DNPUDDK: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2013M09-2023M04)
DNPUDDKB: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2023M04)
DNPUDDK1: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, løbetid (oprindelig løbetid), restløbetid, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2023M04)
DNPUDDK2: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag, tid til næste rentefiksering og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2023M04)
DNPUDDK3: Indenlandsk udlån fra pengeinstitutter til husholdninger og erhverv efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, variabelt eller fast forrentet, referencerente, afdrag og formål for udlån til husholdninger (2013M09-2023M04)
Udlån fra realkreditinstitutter
DNRUDDK: Realkreditudlån til danske modparter efter værdier, datatype, sektor, rentetype, afdrag, valuta og ejendomskategori (2022M12-2023M04)
DNRUDDKI: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet og afdrag (2013M09-2023M01)
DNRUDDKS: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, ejendomskategori, variabelt eller fast forrentet, tid til næste rentefiksering, referencerente og afdrag (2013M09-2023M04)
DNRUDDKB: Indenlandsk realkreditudlån fra realkreditinstitutter efter datatype, valuta og branche (2013M09-2023M04)
Indlån
DNMIN: Indlån i den konsoliderede MFI-sektor i alt ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, sektor og valuta (2003M01-2023M04)
Indlån i banker
DNPIN: Indlån i pengeinstitutter i alt efter instrument, datatype, sektor i ind- og udland, land og valuta (2003M01-2023M04)
DNPINDK: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
DNPINDKB: Indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter datatype og branche (2013M09-2023M04)
Aggregerede balanceposter
DNBALA: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter aggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2023M04)
DNBALD: MFI-sektorens balance, ekskl. Nationalbanken efter disaggregerede balanceposter, datatype og rapporterende institut (2003M01-2023M04)
Nøgletal
DNMNOGL: Nøgletal for MFI-sektoren efter nøgletal og sektor (2003M01-2023M04)
DNPNOGL: Nøgletal for pengeinstitutter efter nøgletal, rapporterende institut og sektor for korrigeret udlån (2003M03-2023M04)
DNRNOGL: Nøgletal for realkreditinstitutter efter nøgletal og sektor (2003M03-2023M04)
Financial Soundness Indikatorer
DNFSI: Financial Soundness Indikatorer efter indikator (2005K1-2022K4)
Bank og realkredit, renter
Renter - udestående forretninger
Udlån
DNRUUM: Udestående indenlandsk udlån fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2023M04)
DNRUUPI: Udestående indenlandsk udlån fra pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid) og formål (2003M01-2023M04)
DNRUURI: Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2023M04)
Indlån
DNRUIM: Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
DNRUIPI: Udestående indenlandsk indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
Renter - nye forretninger
Udlån
DNRNUM: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2023M04)
DNRNUPI: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse og repoforretninger (2003M01-2023M04)
DNRNURI: Nye indenlandske udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse (2003M01-2023M04)
Indlån
DNRNIM: Nye indenlandske indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
DNRNIPI: Nye indenlandske indlån i pengeinstitutter efter instrument, datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) (2003M01-2023M04)
Renter - andre skæringer
DNRUPPPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger fordelt på 10 pct. percentiler efter instrument og indenlandsk sektor (2003M01-2023M04)
DNRURPI: Pengeinstitutternes udestående indenlandske forretninger - Rentemarginaler efter instituttype, datatype, indenlandsk sektor og valuta (2003M01-2023M04)
DNRUGPI: Pengeinstitutternes nye og udestående indenlandske forretninger - Gruppeinddelt efter instrument, instituttype, indenlandsk sektor, valuta og formål (2003M01-2023M04)
DNRIURQ: Realkreditinstitutternes udestående indenl. realkreditudlån - Kvartalsvis ydelse efter datatype, indenlandsk sektor og valuta (2013K4-2023K1)
Udlånsundersøgelse
DNUDPRIV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for private (Nettotal) efter institutgruppe, spørgsmål og periode (2008K4-2023K1)
DNUDERHV: Udlånsundersøgelse, kreditvilkår for erhvervsvirksomheder (Nettotal) efter institutgruppe, branche, spørgsmål og periode (2008K4-2023K1)
Bank og realkredit, balancer (AFSLUTTET)
Banker (AFSLUTTET)
DNSEKT1: Pengeinstitutternes ud- og indlån fordelt på indlånsformer og sektor efter balancepost, datatype og sektor (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL1: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL1: Pengeinstitutternes udlån og obligationer fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL2: Pengeinstitutternes udlån til indenlandske husholdninger fordelt på løbetid og formål (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNUDL3: Pengeinstitutternes indenlandske udlån til husholdninger og erhverv efter balancepost og løbetid (AFSLUTTET) (2008M02-2013M10)
DNINDL1: Pengeinstitutternes indlån og udstedte gældsinstrumenter fordelt på løbetid (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL2: Pengeinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på valuta efter balancepost, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNPIB2: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
DNPIB: Pengeinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) fordelt efter branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
Realkreditinstitutter (AFSLUTTET)
DNBAL3: Realkreditinstitutternes vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNRIB2: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2009K1-2013K3)
DNEJER: Realkredit udlån til indlændinge fordelt på ejendomskategori, lånetype og løbetid (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNSEKT2: Realkreditinstitutters indenlandske udlån fordelt på sektor og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNUDL4: Realkreditinstitutternes indenlandske udlån fordelt på løbetid, lånetype og valuta (AFSLUTTET) (1993M01-2013M10)
DNRIB: Realkreditinstitutters indenlandske ud- og indlån (beholdning) efter balancepost og branche (AFSLUTTET) (2000K3-2008K4)
MFI-sektor (AFSLUTTET)
DNM1KOR: Pengemængdemål og udlån sæson og ikke-sæsonkorrigeret (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNSEKT3: MFI-sektorens indenlandske ud- og indlån efter balancepost, sektor, datatype og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL4: MFI-sektorens vigtigste balanceposter fordelt på datatype og land (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNINDL2: MFI-sektorens indlån fordelt på indlånstype, sektor, land og valuta (AFSLUTTET) (1991M01-2013M10)
DNBAL5: Udvalgte balanceposter for MFI-sektoren fordelt på løbetid og sektor (AFSLUTTET) (2000M07-2013M10)
DNMFIS: MFI balance- og strømstatistik efter modpartssektor (AFSLUTTET) (1991M01-2008M11)
Bank og realkredit, renter (AFSLUTTET)
DNRUPPI: Pengeinstitutters udestående udlån og indlån fordelt på 10 procent percentiler efter datatype, balancepost og sektor (AFSLUTTET) (2009M10-2013M10)
DNRIUQ: Kvartalsvis rentestatistik, realkreditinstitutter - udestående forretninger efter datatype, balancepost og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003K1-2013K3)
DNRNM: Rentestatistik, MFI-sektoren, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNPI: Rentestatistik for pengeinstitutterne, nye forretninger efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRURI: Rentestatistik, realkreditinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUM: Rentestatistik, MFI-sektoren, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRUPI: Rentestatistik for pengeinstitutter, udestående forretninger efter datatype, balancepost, løbetid, valuta og modpartssektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
DNRNRI: Rentestatistik, realkreditinstitutterne, nye forretning efter datatype, balancepost, rentebindingsperiode, valuta og sektor (AFSLUTTET) (2003M01-2013M10)
Bankers korte ud- og indlån på pengemarkedet (AFSLUTTET)
DNPM: Pengeinstitutters korte ud- og indlån på pengemarkedet (AFSLUTTET) (2002K1-2019K2)